การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


 krut
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รอบแรก
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


 

 

krutประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1

 

==>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1

 

กรุณาอ่านรายละเอียดทั้งหมดในประกาศรับสมัคร

krut ประกาศรับสมัคร ม.1 คลิก

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ ม.1 แบบ .pdf

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ ม.1 แบบ .doc

เว็บไซต์รับสมัคร ม.1 ==>>   http://genius.ipst.ac.th/

 


 

 krut ประกาศรับสมัคร ม.4 คลิก

 เว็บไซต์รับสมัคร ม.4 ==>>  https://apply.mwit.ac.th/pcc/

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ ม.4