คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

The 1st Johor Red Crescent International Camp

yawa-malay

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภณณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวสมพร ฉันทโชติ หัวหน้าครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนจุฬาภณณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นำนางสาวน่านนทชา เสรีกุลวิเวทย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนยุวกาชาด ไปร่วมงานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด

ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2558 ในโครงการ The 1st Johor Red Crescent International Camp

yawa-malay02

 

เข้ากราบลาและรับโอวาทจาก นายแผน วรรณะเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย

yawa-malay01