ค่ายพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการนักเรียน

leader camp
รองผู้อำนวยการ สมศักดิ์  รัตนธรรมธาดา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมนักเรียนชุดใหม่ ที่จะทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 เข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ