โครงการห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส)

thai-fr
ผู้อำนวยการ พายัพ อนันนิล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือและผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส ในการติดตามโครงการห้องเรียนสองภาษา (ไทย-ฝรั่งเศส) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อ 25 มีนาคม 2558

thai-fr01

thai-fr02

thai-fr03

thai-fr04