ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

sb
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา2

sb01

sb02

sb03

sb04

sb05

sb06

sb07

sb08

sb09