ค่ายวงโยธวาทิต

song camp
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดค่ายวงโยธวาทิต ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฝึกซ้อมดนตรี ให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 

 

song camp01

song camp02