คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

จุฬาภรณ์ฯ สุขสันต์ รับปีใหม่ไทย 2558

songkran festival
โรงเรียนจัดกิจกรรม "จุฬาภรณ์ฯ สุขสันต์ รับปีใหม่ไทย 2558" รดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูที่เป็นที่เคารพรัก ของชาว น้ำเงิน-แสด เมื่อ 2 เมษายน 2558 ณ ชั้นล่าง อาคารเรียนวิทยาศาสตร์