newstd2564

คู่มืองานหอพัก

วันฉัตรมงคล

chatmongkol
รองผู้อำนวยการมนูญ ฮวบน้อย นำคณะครู ร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558