newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม

stud58     

รองผู้อำนวยการมนูญ  ฮวบน้อย นำคณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรม “ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม”

โดยมีครูดูแลหอพักนำนักเรียนเดินจากหอพัก สักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน แล้วเดินเข้าอาคารเรียน เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่น ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนประจำ เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2558