newstd2564

คู่มืองานหอพัก

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558

robot58tpa     

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2558 โดยสมาคมส่งเสริมทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558

โดยมีการ จัดการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 คัดเลือกทีมนักเรียนจากทุกโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ให้เหลือ 16 ทีม รอบที่ 2 เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ ประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ของทุกปี