การประชุม ผ่านระบบ Video Conference

sec39-4      ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้อำนวยการพายัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกว่า 30 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

sec39-1

sec39-3

sec39-2