newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันเข้าพรรษา

buddhist-lent     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล นำคณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

ณ วัดมะขามสูง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณ ครู และนักเรียนที่ได้ร่วมกันทำบุญในโอกาสศิริมงคลนี้ เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558