คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

asean test     

การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2558

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญทอง
1.ด.ญ.ธนภรณ์ ภังคลังข์
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญเงิน
1.ด.ญ.บัณยาพร กัลยาณมิตร
2.ด.ญ.พิชญพัชธ์ พันธุ์วงศา

การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญทองแดง

1.ด.ญ.กมลภัทร อินต๊ะวงศ์
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รางวัลชมเชย
1.ด.ช.ชินกรฤต แก้วสุวรรณ์
2.ด.ช.ทัฐ พันธุ์เอี่ยม
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาจีน รางวัลเหรียญทอง
1.น.ส.กนกวรรณ มณีศิลาเงิน
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า รางวัลเหรียญทองแดง
1.นายกฤตนัย แสนพรม
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาพม่า รางวัลชมเชย
1.น.ส.กัญญารัตน์ บัญอุต
2.นายทศพร น้อยคง
3.นายสุทธิเทพ สานทำ
4.น.ส.กนกวรรณ จันทรวงษ์
5.น.ส.ศิริลักษณ์ ไชยวงค์
6.นายอรรถสิทธิ์ อึ่งฮวบ
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย รางวัลเหรียญทอง
1.ด.ช.ทัฐ พันธุ์เอี่ยม
2.ด.ญ.ธนภรณ์ ภังคสังข์
3.ด.ญ.บัณยาพร กัลยาณมิตร
4.ด.ญ.พิชญพัชธ์ พันธุ์วงศา
5.นายอรรถสิทธิ์ อึ่งฮวบ
6.น.ส.พัณณิตา สีทัด
7.น.ส.กัญญารัตน์ บุญอุต
8.นายทวีภัทร ใจยะสิทธิ์
9.นายสุทธิเทพ สานทำ
10.นายทศพร น้อยคง
11.น.ส.กนกวรรณ จันทรวงษ์
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย รางวัลเหรียญเงิน
1.ด.ช.ชินกฤต แก้วสุวรรณ์
2.นายกฤตนัย แสนพรม
3.น.ส.กนกวรรณ มณีศิลาเงิน
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย รางวัลเหรียญทองแดง
1.ด.ญ.กมลภัทร อินต๊ะวงศ์
2.น.ส.ชญากาณฑ์ รัตน์เพลิงศักดิ์