art 69 2562

tjsif2019-slide1

เปิดบ้านเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

art58     

ครูวิไลลักษณ์ คำทา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดรูป ในงานเปิดบ้านเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “บุหรี่ ภัยร้าย ทำลายคนรอบตัว”

ผลการแข่งขัน ระดับชั้นม.ต้น -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธนภรณ์ ภังคสังข์, -รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.คณิตา ฉัตรธนพงศ์ ระดับชั้นม.ปลาย -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชวัล เขียวดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นายเพ็ชรรัฐ คงสวัสดิ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2558