schedule banner

name class 2563

tjabanner2

ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์

kvis     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล นำคณะครู และบุคลากรของโรงเรียน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง เมื่อ 19 กันยายน 2558