คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

ชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ เนื่องในวันมหิดล

art002     

รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ เนื่องในวันมหิดล ได้แก่ นายชรัล เขียวดี นักเรียนชั้น ม.4/2

โดยมีครูวิไลลักษณ์ คำทา เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

art001

art003