ต้อนรับ Mr.Andrew Noah Greene ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

Andrew     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล ต้อนรับ Mr.Andrew Noah Greene ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จากนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครูชาวต่างชาติในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อ 30 ตุลาคม 2558