ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 

tjabanner2

ต้อนรับ Mr.Andrew Noah Greene ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

Andrew     

ผู้อำนวยการพยัพ อนันนิล ต้อนรับ Mr.Andrew Noah Greene ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จากนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครูชาวต่างชาติในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อ 30 ตุลาคม 2558