ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 

tjabanner2

ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยจี๋เหม่

china mou     

รองผู้อำนวยการมนูญ  ฮวบน้อย ลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ และ ครูเอมอร  สุดหอม  ครูแนะแนว เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามดูแลนักเรียน

ในโครงการความร่วมมือทางการศึกษา คือ นางสาวณัฐวรางค์  องค์การ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาแพทยศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยจี๋เหม่  เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 20 – 24 กันยายน  2558