art 69 2562

tjsif2019-slide1

สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง

loykratong     

โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าหอพักลักษณานุสรณ์

โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรรม ถนนคนเดิน รำวงย้อนยุค การประกวดนางนพมาศและนายนพมาศ และร่วมลอยกระทง
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558