newstd2564

คู่มืองานหอพัก

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

boyscout     

รองผู้อำนวยการมนูญ  ฮวบน้อย นำคณะครู และลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 พระบิดาการลูกเสือไทย

ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2558