art 69 2562

tjsif2019-slide1

รับพรปีใหม่จาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Governor     

ผู้อำนวยการ นำคณะครู-นักเรียน เข้าพบรับพรปีใหม่จากนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทั้งนำคณะชมรมอาสายุวกาชาดเข้ารับพรปีใหม่จากนางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2559