final m1 2564 5may

test second m1y2564

slide admist m1m4 2564

timelinem1m4 2564

fast math

รับพรปีใหม่จาก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Governor     

ผู้อำนวยการ นำคณะครู-นักเรียน เข้าพบรับพรปีใหม่จากนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทั้งนำคณะชมรมอาสายุวกาชาดเข้ารับพรปีใหม่จากนางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2559