newstd2564

คู่มืองานหอพัก

มอบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

alumni58     

ศิษย์เก่า ม.6 รุ่น18 (จบปีการศึกษา 2558) มอบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เพื่อไว้ให้น้องๆ ใช้บริการ ที่หอพักจำนวน 10 เครื่อง

โรงเรียนขอแสดงความชื่นชม มา ณ โอกาส นี้