newstd2564

คู่มืองานหอพัก

พิธีประดับเข็มและหมวกพิธีการ

cap     

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีประดับเข็มและหมวกพิธีการ "วันเกียรติยศลูกจุฬาภรณ์ฯ"

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ 4 กรกฎาคม 2559