ประดิษฐ์โบว์ไว้อาลัย

ribbin     

สมาชิกยุวกาชาดและชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมกันประดิษฐ์โบว์ไว้อาลัย และนำไปมอบ แจกจ่ายให้กับคณะครู นักเรียน และ ประชาชนในชุมชนที่ตลาดนัดตำบลมะขามสูงและถนนคนเดิน จังหวัดพิษณุโลก

รวมเป็นจำนวนกว่า 1,300 อัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช