substitude142562

pccpl job

O-Net 100

kosen

พิธีทำบุญปัณรสมวาร แสดงความไว้อาลัย

candle     

ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ,พิธีทำบุญปัณรสมวาร(๑๕วัน) แสดงความไว้อาลัย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช

และร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมแสดงพลังความจงรักภักดีจุดเทียนเป็นตัวเลข ๙  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559