ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 

tjabanner2

การติดตามความก้าวหน้าโครงงาน ICT

IMG 3320     

รศ.ดร. สุวิพล สิทธิชีวภาค จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยคุณปรเมศวร์ ชรอยนุช

ติดตามความก้าวหน้าโครงงาน ICT ของนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน Thailand - Japan Student ICT Fair 2016 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559