คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

จัดกิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2559

loykratong     

โรงเรียนจัดกิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ให้กับนักเรียนหอพักได้ เรียนรู้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีอันงดงามของชาวไทย ต่อไป

พร้อมกับจัดให้นักเรียนได้ชมประกฏการณ์ พระจันทร์เต็มดวงที่ใหญ่ที่สุด เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน