art 69 2562

tjsif2019-slide1

คณะครูและนักเรียนชมรมอาสายุวกาชาด

happynewyear2560     

รองผู้อำนวยการพิเชษฐ์ เมืองช้าง นำคณะครูและนักเรียนชมรมอาสายุวกาชาด เข้าคารวะนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560