substitude142562

pccpl job

O-Net 100

kosen

นายธนเกรต ยะราช เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

student council     

ขอแสดงความยินดี
ทีมมัชฌิมไตยได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โดยนายธนเกรต ยะราช เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน