ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 

tjabanner2

โครงงานวิทยาศาสตร์สู่เวทีระดับโลก

jica     

ทีมโครงงาน“บรรจุภัณฑ์กันกระแทกลดความสูญเสียและชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลไม้ในกลุ่มผลไม้บ่มสุก (climacteric fruit) ในระหว่างการขนส่งและรอจำหน่าย” ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดยน.ส.สิรีรักษิณ์ เดชพงษ์ , น.ส.สมิตานัน สุนันทวนิช และน.ส.ภัคจิรา ถาแยง ครูที่ปรึกษา คือ ครูณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 ทีมของไทย เข้าร่วมประกวดบนเวทีที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก(The Intel International Science and Engineering Fair  2017(Intel ISEF)) ที่เมืองลอสแองเจลิส  มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2560