วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดีเนื่องในวันจักรี

jica     

รองผู้อำนวยการสมศักดิ์  รัตนธรรมธาดา นำคณะครู นักเรียน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี

เนื่องในวันจักรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560