newstd2564

คู่มืองานหอพัก

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)

flower pccpl     

หมู่ยุวกาชาดและชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นำคณะครู-นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560