คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

The 4th International Young Inventors Award (IYIA 2017)

IYIA2017     

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งาน The 4th International Young Inventors Award (IYIA 2017) ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงงานเรื่อง The shockproof packaging for reducing the degencration and slowing the change of the climacteric fruit during the transportation and pending for sale.

ได้แก่ นายณัฐชนน แก้วยม นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 นางสาวธนภรณ์ ภังคสังข์ นักเรียนระดับชั้น ม.6/2
รางวัลที่ได้รับ เหรียญเงิน และ เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ครู ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

 


ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานเรื่อง Increase Efficiency of Absorbing Sound from Cassava’s Core to Apply in Engineering ได้แก่ นางสาวพีรดา สถาปรวรรณธนะ นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 นางสางสรวีย์ ละมูนกิจ นักเรียนระดับชั้น ม.5/3 รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง และเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ครู นางปิยะมาศ เจริญชัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานเรื่อง The development of Ceramic Filter of waste materials for absorption of heavy metal ได้แก่ นางสาวณภัชนันท์ แสงสว่าง นักเรียนระดับชั้น ม.5/3 นางสาวพรสุดา ผ่องนาค นักเรียนระดับชั้น ม.5/4 รางวัลที่ได้รับ เหรียญทอง และเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา ครู กาเหว่า กล่ำเงิน