ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 

tjabanner2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม

joy     

เผยแพร่ผลงาน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม

นางปิยะมาศ เจริญชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ