ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


 

tjabanner2

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑

a002     

นางสาวสมพร ฉันทโชติ ประเภทบุคคล ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

รับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาฑินัดดามาตุ เมื่อ 27 มกราคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ) เขตปทุมวัน กทม