รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

a001     

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑

นายเพ็ชรรัฐ คงสวัสดิ์ รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทบุคคล รับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาฑินัดดามาตุ เมื่อ 27 มกราคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ) เขตปทุมวัน กทม