recuit 2563

pccpl job

tjsif2019-slide1

O-Net 100

kosen

รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

pattarapong     

ขอแสดงความยินดี นายภัทรพงษ์  พิมหอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (โรงเรียนวิทยาศาสตร์)


ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15