สายโลหิต...ให้ชีวิต ครั้งที่1

blood2018     

สายโลหิต...ให้ชีวิต ครั้งที่1/ปีการศึกษา2561 ชมรมอาสายุวกาชาดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day ; 14 มิถุนายน )

ภายใต้คำขวัญ “Be there for someone else. Give blood. Share life. ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต”

มีคณะครู และนักเรียนร่วมบริจาคจำนวน 61 ราย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561