art 69 2562

tjsif2019-slide1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

quiz2518young     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายพุฒิพงศ์  เวสสะสุนทร นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 นางสาวธีราพร  สิงห์น้อย นักเรียนระดับชั้น  ม.6/1 รางวัลที่ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท  ครูฝึกซ้อม นางดวงนภา สมพงษ์ 

การแข่งขันโครงการเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561