newstd2564

คู่มืองานหอพัก

Thailand – Japan Game Programming Hackathon 2018

thhackathon     

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thailand – Japan Game Programming Hackathon 2018 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 รอบแรกในประเทศไทย ได้แก่

1. นายสิรภพ จันทรา
2. นางสาวสุภาวดี เอมใจ
3. นางสาวนภัส วริทุม
4. นางสาวกรกนก แก้ววิเชียร

และ นางสาวสุภาวดี เอมใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผ่านไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเทศญี่ปุ่น ในงาน Thailand – Japan Game Programming Hackathon 2018 ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561 ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น