คู่มืองานหอพัก

tjabanner2

Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019

yecc nu     

เด็กหญิงชนากานต์ ทิวงค์ษา และเด็กหญิงรัตนากร ศิริพันธ์ ได้รับรางวัลที่2 ระดับนักเรียน เงินรางวัล 15000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Youth's Electronics Circuit Contest 2019: YECC 2019) ครูที่ปรึกษา นายมหาพันธ์  จันทะคุณ โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพี่เลี่้ยง

งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteen Thailand IT Contest Festival 2019 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์