ตารางการกลับบ้าน

ตารางการกลับบ้าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560


รับกลับบ้าน เข้าหอพัก
อาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560
ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 25560 อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560
ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 อาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560
ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560
พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 อาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560
ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 จันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560