ตารางการกลับบ้าน

  • พิมพ์

ตารางการ เข้า-ออก หอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2/2561


 

รับกลับบ้าน เข้าหอพัก
  28 ตุลาคม 2561
9 พฤศจิกายน 2561 11 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561 25 พฤศจิกายน 2561
7 ธันวาคม 2561 10 ธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562 13 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562 27 มกราคม 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562  10 กุมภาพันธ์ 2562
1 มีนาคม 2562 รอกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

* หมายเหตุ กำหนดการ เข้า-ออก หอพัก อาจเปลี่ยนแปลงได้