การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561


การเรียกนักเรียนสำรอง

ครั้งที่ 10 (21-May-2561)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อ

ครั้งที่ 9 (18-May-2561)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อ

ครั้งที่ 8 (10-May-2561)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกาศ  รายชื่อ

ครั้งที่ 7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศ  รายชื่อ

ครั้งที่ 6 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ รายชื่อ 

ครั้งที่ 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ  รายชื่อ

ครั้งที่ 4 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกาศ  รายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกาศ  รายชื่อ

ครั้งที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครั้งที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกาศ  รายชื่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกาศ  รายชื่อ

ครั้งที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 


 

ประกาศผลการคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 1 


รายละเอียดการสอบรองสอง ม.4 

รายชื่อผู้เข้าสอบ คลิก 

รายละเอียดการสอบรอบสอง ม.1 

รายชื่อผู้เข้าสอบ การสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ประกาศผลการคัดเลือก รอบแรก  

ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 รอบแรก

ประกาศผลการคัดเลือก ม.4 รอบแรก


รายละเอียด ม.1 

ประกาศรับสมัคร  << คลิก >>   [ โปรดอ่าน ]

เว็บไซต์รับสมัคร << คลิก >>

วิดีโอ แนะนำวิธีการสมัคร https://youtu.be/sGX4Ec0nXGk


รายละเอียด ม.4   

ประกาศรับสมัคร << คลิก >>  [ โปรดอ่าน]

เว็บไซต์รับสมัคร << คลิก >>