การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประกาศรับสมัคร  [โปรดอ่าน]

เรียกตัวสำรอง  ม.1 รอบที่ 1

เรียกตัวสำรอง ม.1 รอบที่ 2

เรียกตัวสำรอง ม.1 รอบที่ 3

เรียกตัวสำรอง ม.1 รอบที่ 4

เรียกตัวสำรอง ม.1 รอบที่ 5

เรียกตัวสำรอง ม.1 รอบที่ 6

เรียกตัวสำรอง ม.1 รอบที่ 7

คำชี้แจงการเรียงเอกสารและการเงิน

เอกสารสัญญา ม.ต้น 

สัญญาค้ำประกัน

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัคร  [โปรดอ่าน]

เรียกตัวสำรอง  ม.4 รอบที่ 1

เรียกตัวสำรอง ม.4 รอบที่ 2

เรียกตัวสำรอง ม.4 รอบที่ 3

เรียกตัวสำรอง ม.4 รอบที่ 4

เรียกตัวสำรอง ม.4 รอบที่ 5

คำชี้แจงการเรียงเอกสารและการเงิน

เอกสารสัญญา ม.4

สัญญาคำ้ประกัน โหลดด้านบน