การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประกาศรับสมัคร * [โปรดอ่าน]

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบเข้า ม.1 

เว็บไซต์รับสมัคร  http://genius.ipst.ac.th/   หรือ  http://test.ipst.ac.thระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัคร *  [โปรดอ่าน]

เว็บไซต์รับสมัคร  http://admission.mwit.ac.th