การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


โปรดอ่าน  [สรุปวิธีการและรายละเอียดการสมัคร]


   

การรับสมัครนักเรียน ม.1 

ประกาศการรับสมัคร ม.1 [โปรดอ่าน]

เว็บไซต์รับสมัคร http://test.ipst.ac.th  หรือ http://genius.ipst.ac.th 

ดาวโหลด [ใบรับรองผลการเรียน] (ม.1 เท่านั้น)

aa

 

หรือ ถ้าเป็น mobile 

bb


การรับสมัครนักเรียน ม.4

ประกาศการรับสมัคร ม.4 [โปรดอ่าน]

เว็บไซต์รรับสมัคร www.mwit.ac.th  คลิก การรับสมัคร