ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

school open

บรรยากาศ น่าอยู่ ร่มรืน สวยงาม มีพื้นที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ

school envi

หอพัก แบ่งส่วน ชาย หญิง มีความปลอดภัย

school envi 02

เรือนพยาบาล ดูแลรักษาเบื้องต้น

school envi 01