ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 

school envi 03

ศูนย์กีฬา เรียน เล่น เพื่อสุขภาพ

sci camp

การเข้าค่ายทางวิชาการ เรียนรู้อย่างมีความสุข

robot act

ส่งเสริมให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทางวิชาการ อาทิ ค่ายอยากเป็นหมอ ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายวิทยาศาสตร์

art pccpl

ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์