พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

  • พิมพ์
waikru59     

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จัดกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 เมื่อ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่