การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา  ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคเหนือ  เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่  นางสาวจิระนันท์  เกิดบุญ นักเรียนชั้น ม. 6/1  และ นางสาววิชิตา บุญโห้  นักเรียนชั้น ม.5/1  ครูพิมพ์ใจ  พุ่มประทีป  เป็นผู้ฝึกซ้อม และจะนำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ในวันที่ 31  ส.ค.55  ณ  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร